Chặng đường phát triển
Chặng đường phát triển

Chặng đường phát triển

AMIGOS với ý nghĩa là “những người bạn” được thành lập.

Hợp tác quan trọng với khách hàng Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya (Việt Nam) trong lĩnh vực thực phẩm và khách hàng Công ty TNHH S.C. Johnson & Son trong lĩnh vực tẩy rửa.

Là đại diện phân phối dòng sản phẩm Biocide cho Công ty Vink Chemicals (Đức) ở thị trường Việt Nam.

Phát triển dòng sản phẩm phụ gia cho hệ sơn nước.

Tăng trưởng ấn tượng về mặt doanh số với mức là 111.93%, các mảng kinh doanh phát triển thuận lợi. Thành lập Văn phòng đại diện tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Mảng thuốc BVTV và phân bón đạt được sự tăng trưởng ấn tượng về doanh số (+80.53%), trở thành thương hiệu được nhận biết nhiều trong ngành. Trở thành đại diện phân phối phụ gia trong lĩnh vực nông nghiệp cho Công ty Ashland (Mỹ) tại thị trường Việt Nam.

Tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cùng các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát triển nội bộ đạt được nhiều thành quả tích cực, giúp hệ thống vận hành ổn định và là nền tảng tăng tốc trong những năm sau.