Dùng trong nông nghiệp
Dùng trong nông nghiệp
LACOSIL®  ME

LACOSIL®  ME

Mô tả:

LACOSIL®  ME thuộc nhóm hoạt động bề mặt, dạng bột, là chất thấm ướt.

Xuất xứ: Việt Nam.

Quy cách: 25kg/thùng.

Ứng dụng:

LACOSIL®  ME chất thấm ướt hệ anionic hoạt tính cao, sử dụng phân tán hạt trong nước và bột thấm ướt. Dùng được cho nhiều hoạt chất trong WP.

DYWELL 1000

DYWELL 1000

Mô tả:

Dywell-1000 thuộc nhóm hoạt động bề mặt, dạng bột, là chất phân tán. 

Xuất xứ: Hàn Quốc.

Quy cách: 25kg/bao.

Ứng dụng:

Dywell-1000 là ứng dụng tốt nhất để sử dụng với sản phẩm cần màu sáng. Nó cũng tốt cho việc cải thiện độ ẩm cũng như chất phân tán cho sản phẩm hóa chất nông nghiệp.

DISPERSANT AMC (LIGNO SULPHONATE)

DISPERSANT AMC (LIGNO SULPHONATE)

Mô tả:

Dispersant AMC (lingo sulphonate) thuộc nhóm hoạt động bề mặt, dạng bột là chất phân tán cho WP/WG. Chất vo viên, kết dính.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Quy cách: 25kg/bao.

Ứng dụng:
DISPERSANT AMG (NAPTHALENE SULPHONATE)

DISPERSANT AMG (NAPTHALENE SULPHONATE)

Mô tả:

Dispersant AMG (napthalene sulphonate) thuộc nhóm hoạt động bề mặt, dạng bột là chất phân tán cho WP.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Quy cách: 25kg/bao.

Ứng dụng:
TRYPTOPHAN

TRYPTOPHAN

Mô tả:

Tryptophan là chất thuộc nhóm acid amid.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Quy cách: 20kg/bao.

Ứng dụng:
GLYCINE USP (POWDER)

GLYCINE USP (POWDER)

Mô tả:

Glycine USP (powder) là axit amin.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Quy cách: 25kg/bao

Ứng dụng:

Glycine USP (powder) dùng để bổ sung Nito cho các sản phẩm phân bón lá, thuốc BVTV.

GLYCERIN USP

GLYCERIN USP

Mô tả:

Glycerin USP là chất thuộc nhóm dung môi dùng trong công nghiệp: mỹ phẩm, dược phẩm, phân bón lá, thuốc BVTV.

Xuất xứ: Indonesia/ Malaysia.

Quy cách: 250kg/phuy.

Ứng dụng:

Glycerin USP được dùng trong mỹ phẩm, dược phẩm, phân bón lá, thuốc BVTV.

Methyl Ester

Methyl Ester

Mô tả:

Myther Ester là chất thuộc nhóm dung môi

Xuất xứ: Indonesia/ Malaysia.

Quy cách: 180kg/phuy.

Ứng dụng:
Propylene Glycol

Propylene Glycol

Mô tả:

Propylene Glycol là chất dung môi chống đông cho thuốc BVTV.

Xuất xứ: Trung Quốc/ Mỹ.

Quy cách: 215kg/phuy.

Ứng dụng:

Propylene Glycol là chất dung môi chống đông cho thuốc BVTV.