Home >>  Nội bộ  >> Hội thảo báo cáo khảo sát – Phù hợp Công việc hay Phù hợp Văn hóa

Hội thảo báo cáo khảo sát – Phù hợp Công việc hay Phù hợp Văn hóa

17/04/2014

1

                     Trong mỗi quyết định tuyển dụng nhân sự đều chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn như sự không thích ứng với công việc hay môi trường làm việc tại công ty của các ứng viên tiềm năng trong một thời gian ngắn …Điều này gây ra sự lãng phí về mặt chi phí tuyển dụng và đôi khi làm giảm hiệu quả hoạt động của các tổ chức. Như vậy, để hạn chế những rủi ro này thì nên tuyển dụng nhân sự phù hợp với công việc hay phù hợp với văn hóa của công ty? Câu hỏi này phần nào được trả lời thông qua khảo sát của công ty  Le & Associates với sự tham gia của 326 đối tượng là các nhà tuyển dụng nhân sự và CEO của các công ty trong nước và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Báo cáo này nêu lên một vài con số đáng suy ngẫm:

  1.  79% nghĩ rằng việc đo lường mức độ phù hợp với văn hóa công ty là quan trọng, nhưng chỉ có 30% tổ chức đo lường thường xuyên việc phù hợp văn hóa trong quá trình tuyển dụng.
  2. 68% sẽ chọn những ứng viên có mức độ phù hợp với văn hóa của công ty thay vì có bằng cấp cao thể hiện cho mức độ phù hợp công việc nhưng lại không phù hợp tốt với văn hóa doanh nghiệp.

                       Tầm quan trọng của việc chọn ứng viên phù hợp với văn hóa doanh nghiệp đã được các công ty chỉ ra, tuy nhiên văn hóa doanh nghiệp của mỗi công ty như thế nào? văn hóa doanh nghiệp xuất phát từ đâu? công cụ nào để đo lường được điều này? bản thân doanh nghiệp đã xây dựng được một nền văn hóa rõ ràng và nổi bật để từ đó thu hút được nhiều ứng viên phù hợp hay chưa? Những câu hỏi luôn cần thời gian để suy ngẫm và trả lời. Bản thân tôi cho rằng văn hóa doanh nghiệp được hình thành từ những giá trị sống và niềm tin chung của mỗi cá nhân trong công ty, khi mọi người cùng nhau hình thành nên hệ giá trị chung, những niềm tin chung và cam kết cùng hành động vì những điều này, thì sẽ hình thành nên một bản sắc văn hóa riêng cho doanh nghiệp đó. Một bản sắc văn hóa mạnh sẽ tạo dựng một thương hiệu mạnh (Tony Hsieh – CEO Zappos) thương hiệu mạnh sẽ thu hút thêm nhiều người tài và tạo sự gắn kết bền lâu hơn từ phía khách hàng.

Nguồn: http://l-a.com.vn/news/detail/2494/bao-cao-ket-qua-khao-sat-2013-xu-huong-tuyen-dung-nhan-tai-phu-hop-cong-viec-hay-phu-hop-van-hoa.htm/vi