Home >>  Nội bộ  >> Hướng dẫn xây dựng và áp dụng BSC trong quản trị doanh nghiệp – Quatest 3

Hướng dẫn xây dựng và áp dụng BSC trong quản trị doanh nghiệp – Quatest 3

17/04/2014

Khóa học cung cấp nhiều thông tin tổng quát xoay quanh khái niệm “thẻ điểm cân bằng – BSC”, cách thức xây dựng sơ đồ chiến lược và các chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI). Tuy nhiên việc áp dụng BSC vào thực tiễn chưa bao giờ là điều dẽ dàng đối với các doanh nghiệp Việt Nam vì làm như thế nào để cân bằng giữa các nguồn lực về tài chính, khách hàng, các quy trình phát triển nội bộ, học hỏi và phát triển để hướng đến đạt được tầm nhìn một cách hiệu quả nhất luôn là một thách thức lớn lao.

Trung tâm 3 có xây dựng một hệ thống để so sánh, đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau (benchmark test), anh chị nào quan tâm có thể tìm hiểu trên web của Quatest 3 hoặc qua  đường link sau: http://benchmark.quatest3.com.vn/login/login.aspx

IMG_20131031_162608

Ngày 31/10/2013