Home >>  Nội bộ  >> Khóa học DISC – 02/11/2013

Khóa học DISC – 02/11/2013

17/04/2014

DISC_banner

Ngày 02/11/2013, các anh em Amigos đã có dịp tham gia khóa học DISC do Thầy Trịnh Quốc Trị giảng dạy. Thầy Trị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu chuyên sâu về DISC và đã xây dựng được thang đo DISC để áp dụng tại Việt Nam. Khóa học thật sự rất bổ ích vì giúp các anh em Amigos nhìn nhận được điểm mạnh và điểm yếu cũng như những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân và các thành viên khác. Từ việc hiểu được bản thân, cũng như hiểu các đồng nghiệp và khách hàng sẽ giúp mỗi người ứng xử phù hợp hơn, gắn kết hơn, đạt được hiệu quả hơn trong cuộc sống và công việc. Chính sự khác biệt trong tính cách của mỗi người là sự bổ sung tuyệt dịu cho nhau để giúp Amigos vững bước hơn trên con đường phát triển sắp tới. 

Các bạn nào quan tâm về việc trắc nghiệm tính cách cá nhân thông qua công cụ DISC thì làm khảo sát tại đường link sau nhé: http://congcu.vita-share.com/disc/

Tài liệu tham khảo về DISC: DISC basic

Nguồn: http://www.vita-share.com/cms/vn/hoat-dong/hoat-dong-dao-tao/chuong-trinh-disc.html