Home >>  Market news  >> PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THAY THẾ HÓA ĐƠN GIẤY

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THAY THẾ HÓA ĐƠN GIẤY

18/03/2019

                                                                                  Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại AMIGOS trân trọng thông báo về việc triển khai hóa đơn điện tử thay thế cho hình thức hóa đơn giấy, cụ thể như sau:

   - Thời gian bắt đầu sử dụng: 01/03/2019

   - Mẫu số: 01GTKT0/001

   - Ký hiệu: AS/19E

   - Mẫu hóa đơn: (hình đính kèm)

MẪU HÓA ĐƠN

Chúng tôi chân thành cảm ơn!

                                                                                                      GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                                          VŨ THANH SƠN

                                                                                                               (Đã ký)