Thực phẩm

CHẤT TẠO ĐẶC GELLAN GUM – NGUYÊN CHẤT

Rosemary extract – Chất chống oxy hóa tự nhiên

MÀU TỰ NHIÊN CHLOROPHYLL

Chất tạo đặc – Xanthan Gum

Chất tạo đặc CMC