Food Ingredients

KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ ỨNG DỤNG NHŨ HÓA TINH DẦU KÍCH THƯỚC NANO

CHẤT TẠO ĐẶC GELLAN GUM – NGUYÊN CHẤT

Rosemary extract – Chất chống oxy hóa tự nhiên

MÀU TỰ NHIÊN CHLOROPHYLL

Chất tạo đặc – Xanthan Gum