Thực phẩm

Chất tạo đặc CMC

Chất tạo đặc – Guar Gum (Organic)

Nguyên liệu màu tự nhiên – Paprika

Tinh dầu ớt – Capsicum oil

Tinh dầu tiêu – Blach pepper oil