Sản phẩm

CHẤT TẠO ĐẶC GELLAN GUM – NGUYÊN CHẤT

Rosemary extract – Chất chống oxy hóa tự nhiên

MÀU TỰ NHIÊN CHLOROPHYLL

Chất phá bọt hệ silicone – Emultrol DFM DV-1

Chất phá bọt – Emultrol DFM DV-28