Sản phẩm

KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ ỨNG DỤNG NHŨ HÓA TINH DẦU KÍCH THƯỚC NANO

CHẤT TẠO ĐẶC GELLAN GUM – NGUYÊN CHẤT

Rosemary extract – Chất chống oxy hóa tự nhiên

MÀU TỰ NHIÊN CHLOROPHYLL

Chất phá bọt hệ silicone – Emultrol DFM DV-1